Preferentiebeleid

Naar aanleiding van de ontwikkeling van regionale formularia voor het voorschrijven van inhalatie-medicatie heeft V&VN Longverpleegkundigen een standpunt geformuleerd over het kunnen afwijken van het preferentiebeleid op basis van patiëntkenmerken en -voorkeuren en een zorgvuldige onderbouwing door de longverpleegkundige.